On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | login
The foreign politics of the Russian Federation. Basic theories and orientations

The foreign politics of the Russian Federation. Basic theories and orientations
Master thesis

Thesis information

Language of the thesis: (no information given)
Title:
[?] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej Podstawowe koncepcje i orientacje
The foreign politics of the Russian Federation. Basic theories and orientations
Author:
Aleksandra Paliwoda
Second cycle degree - magister - in international relations for study program ZM-SM-ISM
Date of defence: Sept. 29, 2009, midnight
Thesis supervisor:
prof. dr hab. Grażyna Michałowska
Seminar: Prawo międzynarodowe i współpraca w dziedzinie stosunków społecznych
Erasmus code: [14.6] International Relations, European Studies, Area Studies
Organizational unit: Faculty of Journalism and Political Science
Date of approval of the subject: March 14, 2008
Date of submission: Sept. 18, 2009
Abstract:
Praca pt. "Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Podstawowe koncepcje i orientacje", to opracowanie mające na celu przedstawienie uwarunkowania i kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Opracowanie przedstawia koncepcje ideowo-polityczne w rosyjskiej polityce zagranicznej kształtowane począwszy od schyłku rządów Michaiła Gorbaczowa, poprzez "realistyczne" założenia polityki Borysa Jelcyna oraz przywracanie mocarstwowości państwa za czasów Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. Dysertacja koncentruje się na problematyce wpływów globalnych Federacji Rosyjskiej w stosunku do krajów "bliskiej zagranicy", w tym na Wspólnotę Niepodległych Państw, a także Unii Europejskiej, państw Europy Zachodniej i państw azjatyckich, Stanów Zjednoczonych czy organizacji międzynarodowych i grup dialogu. W pracy zwrócono również uwagę na różnice w podejściu nowej Rosji do jej głównych światowych partnerów. Starano się ponadto scharakteryzować rozwój polityki zagranicznej Moskwy po rozpadzie Związku Radzieckiego, ukazując okoliczności oraz czynniki zmian w niej zachodzących.
Keywords:
Federacja Rosyjska, Moskwa, ZSRR, prezydent, rząd, stosunki międzynarodowe, współpraca, stosunki dwustronne, polityka zagraniczna, mocarstwowość
Reviewers:
prof. dr hab. Grażyna Michałowska
dr Marek Tabor
Archive of Diploma Theses
Best viewed with Firefox :: APD 5.4.5.0-0 (2014-01-24) :: contact